gallery/images-offerte2520aanvragen

Offerte aanvragen

vraag hier een geheel vrijblijvende offerte aan

DakkapelGarantie stort van elke klant die bij ons een dakkapel heeft gekocht totaal 50,00 naar de twee goede doelen.
Per goed doel wordt dus van elke klant 25,00 gestort.

gallery/images-kika
gallery/images-wspa

KIKA

De stichting heeft als algemeen doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

WSPA

Al bijna 30 jaar brengt WSPA dierenwelzijn onder de aandacht. We concentreren ons op gebieden in de wereld waar weinig of helemaal geen maatregelen worden genomen om dieren te beschermen.

De visie van WSPA is een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid stopt.

Al bijna 30 jaar brengt WSPA dierenwelzijn onder de aandacht. We concentreren ons op gebieden in de wereld waar weinig of helemaal geen maatregelen worden genomen om dieren te beschermen.

Het werk van WSPA is voornamelijk gericht op vier belangrijke domeinen van dierenwelzijn:

 •     Gezelschapsdieren

          Verantwoordelijk huisdierbezit, humane opvang van zwerfdieren en het voorkomen van wreedheden.
 •     Commerciële uitbuiting van wilde dieren

          Het tegengaan van fokken, wreed behandelen en het doden van wilde dieren voor voedingsmiddelen of andere producten.
 •     Dieren voor consumptie

          Vee-industrie, lange-afstandstransporten en het slachten van dieren voor de consumptie.
 •     Noodhulp aan dieren bij rampen

          Zorg dragen voor dieren die lijden vanwege natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen
          en  daarmee de bestaansmiddelen van de bevolking veilig stellen.

Onze missie is een wereldwijde beweging voor dierenwelzijn te realiseren.

Met de status van adviseur bij zowel de Verenigde Naties als de Raad van Europa is WSPA het grootste samenwerkingsverband van alle dierenwelzijnsorganisaties ter wereld.

We zijn er trots op dat we deel uitmaken van het grootste overkoepelende samenwerkingsverband van dierenwelzijnsorganisaties ter wereld, met ruim 900 lidorganisaties in meer dan 150 landen.

WSPA brengt over de hele wereld mensen en organisaties samen om het dierenwelzijn mondiaal aan de orde te stellen.

WSPA heeft 13 kantoren en honderdduizenden donateurs over de hele wereld.

Hoe WSPA deze doelen wil bereiken

In de politiek hebben we campagne gevoerd om regeringen en belangrijke beleidsmakers over te halen bestaande praktijken te veranderen en nieuwe wetten aan te nemen om het welzijn van dieren te beschermen of te verbeteren.

Met de ruimhartige steun van onze donateurs heeft WSPA mensen geholpen om nieuwe organisaties voor dierenwelzijn op te zetten, waardoor lokale gemeenschappen zich over de hele wereld konden inzetten voor verbetering van het welzijn van dieren.

Omdat wij ervan doordrongen zijn dat onwetendheid van de mens een belangrijke rol speelt bij de instandhouding van wreedheid tegenover dieren, zijn de educatieve programma’s van WSPA erop gericht een positieve verandering in de houding van mensen tegenover dieren te bewerkstelligen.

Onze veldwerkers en rampenteams bieden directe hulp aan dieren in nood, aan dieren die slachtoffer zijn geworden van natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen, waar ook ter wereld.